Εάν χρειάζεστε οποιασδήποτε μορφής βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, με τους παρακάτω τρόπους.
Οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν και μέσω διαδικτύου, χωρίς καμία διαφοροποίηση στην ποιότητα παροχής της υπηρεσίας.

Ρωτήστε μας